Працюємо на економічний фронт України!
Публічна оферта

Загальні положення

Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://konvektor.kiev.ua

Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови Договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення
1.1. Товар - об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину і поміщений в «Кошик» або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
1.2. Інтернет-магазин - сайт Продавця за адресою https://konvektor.kiev.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення з купівлі Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину, юридична особа або фізична особа-підприємець.
1.4. Продавець - фізична особа-підприємець Семенюк Сергій Валентинович ЄДРПОУ 3129823058, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місце знаходження якої: м Київ, вул. Бажана, 7-Б.

2. Предмет Договору та порядок його укладення
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного та беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3. Порядок оформлення замовлення
3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму «кошика» або зробивши замовлення по електронній пошті або телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві в разі, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх недійсності.

4. Ціна Товару
4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.
4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину.

5. Права та обов'язки сторін
5.1. Продавець зобов'язується:
5.1.1. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:
5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

5.3. Покупець зобов'язується:
5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, а також цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Умови повернення Товару
6.1. Покупець має право на повернення Продавцю Товару належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний Покупцем за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався та збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.
6.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, відповідно до чинного законодавства України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного терміну недоліків в Товарі, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін на це відраховується від дати отримання Товару Продавцем. В такому випадку доставка Товарів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.
6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України.
6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

7. Відповідальність сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та Чинним законодавством України.
7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію товару.
7.3. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотній, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти їх розумними заходами.
7.4. Продавець несе відповідальність перед покупцями за виконання замовлення і пов'язані з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань.
7.5 Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцем після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Покупцю.
7.6 Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару у порівнянні з зазначеними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати в Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передачі Товару).

8. Конфіденційність та захист персональних даних
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при оформленні замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень та інше. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ФОП Семенюк Сергій Валентинович, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

9. Інші умови
9.1. Цей Договір укладено на території України та діє в рамках чинного законодавства України.
9.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання суперечливого питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Продавець має право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору та порядок його розірвання
10.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
Close
Close
Керівник проекту Сергій
Допоможу підібрати найкраще рішення
Контакты
м. Київ, бізнес центр IQ, вулиця Болсуновська, 13-15